เพราะคุณสมบัติหลักของระบบพ่น ด้วยเทคโนโลยี Quartz Glass Coating ได้ใช้ระบบ การระเหยแบบใหม่ ที่ใช้ในงานพ่นสีของอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ให้ประสิทธิภาพในการแยกของเหลวที่อยู่ใน ละอองสารซีลีก้า 9H ออกไป หลังจากที่ละอองซีลีก้า นั้นไปตกกระทบกับชั้น compound บนผิวสีรถยนต์แล้ว

กล่าวคือ ระบบพ่นสีรถยนต์เป็นต้นแบบของเทคนิคงาน เคลือบแก้วระบบพ่นซึ่งหัวใจหลักจะอยู่ที่ สารประกอบ Silica Quartz ของเคลือบแก้วระบบพ่นจะถอดเอาความสามารถพิเศษใน อุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์มาคือ “การพ่นละอองสารโดยไม่ทิ้งคราบ ไม่ต้องใช้ผ้า หรือ วัสดุใดๆเช็ดตาม”

ทำให้ไม่มีของเหลวใดๆ ตกค้างหลังการทำปฏิกริยาเหลืออยู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตาม หมดกังวล ว่าสารซีลีก้าจะถูกเช็ดออกไป และ การเกิดริ้วรอยขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

GlossLine Huahin
40 ซอย หัวหิน-ห้วยมงคล 19 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel: +66 90 985 0404